DĚTSKÉ KURZY OD 2 DO 15 LET

ANGLIČTINA pro děti od 2 let
Právě ti nejmladší jsou schopni zapamatovat si jednotlivá slova až po jednoduché gramatické struktury a porozumět jim, proto jsou u nás speciálně vytvořené skupinové kurzy pro děti ve věku 2 – 5 let. Tato zábavná forma výuky pomocí obrázků, básniček, písniček a pohybových aktivit má za cíl to, aby byly děti přirozeně ponořeny do anglického jazyka a tak si už od počátku zvykaly na to, že existují i jiné řeči.

Kurzy pro předškoláky
COOKIE & FRIENDS
Putování Cookieho a jeho kamarádů má za cíl to, aby si děti přirozeně osvojily základy anglického jazyka přirozenou formou pomocí jednoduchých spojení, obrázků, básniček, písniček a pohybových aktivit. Kurz je veden výhradně v anglickém jazyce.

Přípravné kurzy na mezinárodní cambridgeské zkoušky YOUNG LEARNERS EXAMS (7 – 14 let)

 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS

Více informací o zkouškách:
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-yle.htm

Dětské kurzy od 6-15 let s českým lektorem

 • Standardní docházkové kurzy s českým lektorem
 • Skupiny o počtu dvou až šesti žáků

Dětské kurzy s konverzačním lektorem

 • Docházkové kurzy s nečesky hovořícím lektorem
 • Zaměření především na komunikaci v cizím jazyce
 • Skupiny o počtu dvou až šesti žáků

Dětské kurzy v kombinaci českého a konverzačního lektora

 • Docházkové kurzy, kde se kombinuje český a nečesky hovořící lektor
 • Režim střídání lektorů týden/týden nebo hodina/hodina v jedné dvouhodinové lekci
 • Skupiny o počtu dvou až šesti žáků

Doučování školní látky

 • Doučování pro žáky ZŠ aktuálně probírané látky ve škole
 • Příprava na testy i písemné práce
 • Délka kurzu nastavena dle individuálních potřeb