KURZY PRO STŘEDOŠKOLÁKY

Standardní kurzy

 • Standardní docházkové kurzy pro studenty SŠ v úrovních A1-B2
 • Skupiny o počtu dvou až šesti studentů

Přípravné kurzy ke Státní maturitě

 • Systematicky připravené kurzy, které na sebe navazují a vrcholí ve čtvrtém ročníku SŠ
 • Příprava pomocí vzorových maturitních testů
 • Skupiny o počtu dvou až šesti studentů

Přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky

 • KET
 • PET
 • FCE

Více informací o zkouškách:

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-cambridge-exams.htm

Studenti získají v případě úspěšného složení mezinárodní certifikát Cambridgeské univerzity.
Přehled znatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na VŠ ke stažení zde (pdf).

Konverzační hodiny

 • Docházkové kurzy s nečesky hovořícím lektorem
 • Zaměření především na komunikaci v cizím jazyce
 • Skupiny o počtu dvou až šesti studentů

Doučování školní látky

 • Doučování pro studenty SŠ aktuálně probírané látky ve škole
 • Příprava na testy i písemné práce
 • Délka kurzu nastavena dle individuálních potřeb